AVGANGSELEV I MØNSTER

Ja ikke bare dattern min som er ferdig med sine studier på videregående.

Jeg fikk beskjed av andre siden i dag at jeg var avgangselev i karma.

Siste året har læringen om menneskers mønster vært ett av de store hovedtemaene. Jeg trodde jeg hadde lært det meste av mønstre da jeg lærte å fjerne lagene med de. Menneskers fikk en ny start, sirkelen ble brutt. Den gamle sirkelen.

Men som før tok jeg feil, men jeg håpet jo at det var over. For læringen om mønster har krevd alt jeg eier å har.

Men jeg skulle dypere i mønsternes dype hemmelighet.

Adferden til mennesker med mønster som følger familier i utallige generasjoner.

Feks i en familie kan mange slite psykisk, med samme lidelser. Kanskje flere personer i flere av generasjonene tatt sitt eget liv. Dette kan gjenta seg i generasjoner .. dette fortsetter til sirkelen blir brutt for godt.

Kanskje er flere i familien alkoholikere eller rusmisbrukere. Mønstret gjentar seg om og om igjen.

Adferden til flere gjentar seg i generasjoner.. vi har vel alle hørt om feks ja han er like hissig som sin oldefar eller en av noen andre forfedre.

Jeg lærte først å bryte det ved å rense personen. Men for å bryte mønsteret 100% må man dypere.

Slik jeg blir vist dette av andre siden er at menneskene med mønster har en .. ja la meg kalle det en boble .. for det er slik det ser ut for meg.. en boble de er koblet til, og som er koblet til hverandre. Man kan og gi mønsteret til mennesker som er utenom familien, feks ett adoptert barn.

Det er og slik at en kvinne med ett tungt mønster legger det og på sin mann.

Mønstrene har noe som går igjen, personene er ofte kontrollerende personer.

Det er de kontrollerende mønstrene som sprer seg mest fordi de blir lagt på andre som det er ønsket kontroll på.

De som blir kontrollert med disse mønstrene blir styrt som om av en usynlig jernhånd. De ser heller ikke alltid hvor styrt de blir. Ett eksempel er en arbeidsplass med en sterkt kontrollerende leder, som manipulerer og kontrollerer ansatte. De ansatte blir styrt av lederen og ser det ikke selv.. derfor beskytter de og ofte lederen. En ting er at de ikke tørr annet, men også fordi de ikke ser hva galt de er med på.

Derfor står en varsler alene. Ikke bare fordi de er redde, men og fordi de andre ikke ser hva som skjer helt klart.

Det er lag som og ligger i og over mennesker som gjør at man ikke ser verden som den er.

Disse mønstrene tar friheten fra ett menneske. Mange føler at de ønsker frihet i livet, at de sitter fast.

MENNESKER ROTER TIL JORDEN MED SORT MAGI

Mange mennesker på denne jorden praktiserer sort magi. Disse ritualer er i onde hensikter. Og jeg lurer på om de selv vet hva de roter til. Men jeg vet at alt starter med at disse menneskene er mørke sjeler i utganspunktet som misunner og hater og er hevnsyke.

Jeg har lært mye om dette av andre siden. Det å løse opp i slikt andre har fått på seg.

En sak jeg hadde nylig hadde flere vært med å lage ondskap.. jeg så fortsatt ringen de hadde stått i og sagt regler .. selv om de ikke gjorde dette mer nå i dag var ikke ondskapen brutt. Så jeg måtte bryte denne sirkelen.

Jeg må og rense under jorda slike steder, for de åpner portaler med mørket sitt og slik de driver. Ofte er mørket spredt i store områder fordi de kaster mørket på flere personer.

Ofte blir det og brukt gjenstander i slike ritualer.

Det er ikke enkelt å stoppe slike personer. Man må rense grunnen, og man må rense de som utfører dette for å stoppe de. Man må og løse opp i all forbannelse og sort magi.

Siste del i en slik rens er å løse opp det over bakken .. det er som sorte lag renner av feks hus og mennesker. Det er slik jeg blir vist det av andre siden.

Sort magi er kraftige krefter som herjer. Slettes ikke noe man bør holde på med.

Jeg fikk vite i min siste sak, men og i forrige saker at de som utfører dette får en tung karma med seg vidre.

MED HJERTE PÅ RETT STED

Har du hjerte på rett sted?

Det er noen ganger jeg har hatt lyst til å ikke ha med meg hjertet i alt. Jeg har i mitt liv blitt mye såret.. noe som førte til at jeg lukket hjertet mitt. Jeg beskyttet det med lag på lag fordi jeg ikke orket å kjenne på det som gjorde vondt.

Andre kan få følelsen av at du er stengt, at man er en hardhaus, og ikke har medfølelse. Men slik er det ikke, jeg ville bare ikke slippe noen inn der. Jeg beskyttet hjertet mitt.

Jeg brukte tid på åpne det igjen. Redselen for å bli såret var stor. Men samtidig en del av livet, en del av å bli sterkere. Jeg var veldig sårbar og knuste like lett som tynneste porselen. Andre siden tok meg i denne treningen jeg har gått noen år. For å bygge meg opp å gjøre meg sterkere. De har trent meg på å tåle mye. Jeg blir ikke like lett såret lenger, porselenet er tykkere.

Men samtidig føler jeg med hjertet.. det er ikke lenger lukket. Jeg følger mitt hjerte og lar meg bare ikke såre så lett. Jeg slipper mennesker inn og slipper de ut når jeg føler de ikke hører til hjertet mitt likevel.

Veien mot åpne hjertet tok tid, for redselen var stor.. når lagene brast gjorde det vondt.. i hjertet.

Vi mennesker lager oss lag på lag på lag på hjertet for å beskytte oss. Disse lagene kan jeg og se utenfor mennesker. Som ett skjold.. vi setter opp.

Alle mennesker blir såret i løpet av livet. Snakk om det, jobb med følelsen. Bearbeide det vonde og tenk at du kommer styrket ut av det. Det verste er å gjemme det vonde vekk, lagre det å gå videre. Ikke gjør det.. jobb med det, så det slipper tak.

La hjertet ditt vise deg vei<3

MENNESKER SOM FØLGER MØRKET

Gjennom min læring i karma og menneskers adferd har jeg lært om mørke menneskers adferd.

Siden de følger mørket har de vansker med å forholde seg til sannheten. De vrir gjerne på historier de har hørt slik at det og innholder deler av sannhet. Men det finnes de som er verre og lyver om alt som ramler ut av deres munn.

De har og ord de bruker som jeg har lært er en gjenganger i mørke sjeler.

De lyver for å sverte andre og for å oppheve seg seg selv. De er usikre sjeler, for følger man mørket blir man ikke i balanse. Altså andre mennesker kan og være usikre uten at de er mørke.

De snakker ofte høyt i forsamlinger, de tar ofte mye plass. De vil ta plass, de vil bli sett, for egoet er ofte stort.

De vil helst at alt skal handle om de, og de skal komme først. De kan lage drama ut av ingenting. DRAMA er ofte noe mørket elsker.. sette mennesker opp mot hverandre og lage bråk. De gjør gjerne andre til syndebukker, også er det de selv som har gjort det. Andre har alltid skylden for det som skjer de.

Men de kan være vanskelige å avsløre, for mange er og stillferdige og ser ut som rene helgener.. men bak fasaden skjuler den egentlige personen seg. Den mest stillferdige og søte kan være den verste løgneren. Det verste er at de fleste lar seg lure av dette ytre. Det er jo ikke så rart.

Mørke mennesker sliter ofte med helsa på mange måter har jeg lært.. fordi har knapt lys i seg. Tilkoblingen til universet er lukket fordi de følger mørket.

Mange mørke er mørke pga mønstre og rusmidler er en flukt fra dette livet.

Mennesker som velger å leve i mørket har det ikke lett. Men vi har alle ett valg om vi vil være ett godt medmenneske eller lyve og manipulere oss frem i livet.

Følg lyset, lev for sannheten og rettferdigheten.

EI HÅND OG HOLDE I

Alle mennesker trenger en hånd å holde i. Mange mennesker er ensomme og har ingen hånd å holde i.

En venn kan dra deg opp når du er nede. Det er det ekte venner er til for. Venner som forsvinner når livet er tungt er ikke dine venner.

Jeg syns det er en av tingene som gjør livet verdt å leve. Det å kunne hjelpe hverandre på livets vei.

Vi trenger ikke alltid å forstå våre venners valg, men akseptere valgene som blir tatt og hver enkelts læring.

Ofte havner menneske i vonde opplevelser og man faller ned i ett mørke. Da er da det er godt å ha en venn ved sin side .. en hånd å holde i. Så man ikke er alene på livets vanskelige sti.

Livet går i bølger og neste gang kan det være du som trenger hånden. Vær ett godt medmenneske og vær den du vil andre skal være mot deg.

Ikke alle har en livsledsager å dele sorger og gleder med. Noen har ikke det selv om de har en livsledsager.. mange er dypt ensomme selv i ett parforhold.

Det er ikke slik at de som er Alene er de som er ensomme. Mange er ensomme selv med mange rundt seg.

EN JORD I ENDRING

Jorden er i endring!

Jorden ligger i våre hender. Bare vi mennesker kan endre den. Vi må stå sammen om å endre den.

Men vi har alle ett ansvar om å endre oss. Vi mennesker er mer bundet til jorden enn de fleste forstår. For hadde vi forstått det så hadde vi ikke behandlet den som vi gjør. Derfor har alle og enhver ett ansvar om å ta ett tak i seg selv. Alle kan vi endre noe i oss selv.

Jorden er på vei opp i frekvens.. som hever menneskers bevissthet.

Dette betyr at flere "våkner" og ser hva vi lever i.

Dette vil og bety at jorden vil endre seg slik at all informasjon vil flyte. Ingen vil kunne lenger skjule noe.

Vi skal leve i fred med hverandre og med vår jord. Det krever ærlighet, sannhet og kjærlighet.

Sannheten om vår jord vil flyte, ingenting på noen arenaer vil kunne skjules.

Samme med hvert enkelt menneske. Til nå har vi kunnet lyve og skjule sannheten om ting man har gjort man har villet holde skjult. Dette vil ikke gå når jorden har kommet dit den skal.

Dette for at vi skal ha en ren jord. En ren jord krever at sannheten kommer frem.

Kjære medmennesker nå må vi stå sammen. Det er noe vi må lære oss. Stå sammen, men samtidig må hver og en stå i sin egen kraft.

Samarbeide om vår jord. Alt vil i fremtiden endre seg. Vårt forbruk må ned.. produksjon av dyr endres, i dag er det en for stor produksjon av dyr, det ligger mye penger i kjøtt og dyr lider i produksjonen. Vi skal spise mindre kjøtt. Mer grønnsaker...

vi vil bytte mer, bytte grønnsaker mot naboens korn. Og vi skal dele med hverandre. Slik det er i dag sitter mange med mye og vil bare ha mer og deler ikke.

Forstår dere? Dette vil bli vår fremtid å skru tiden tilbake. Maten som produseres i dag som grønnsaker sprøytes. Ferdige produkter i butikken er tilsatt for mye som ikke er bra for oss av tilsetningsstoffer. Vi skal tilbake til det opprinnelige.

I dag er vi så langt vekk fra det som er bra for jorden som det går Ann.

Vi står foran store endringer i fremtiden. Penger vil og etterhvert bli borte.

Penger har ikke ført noe godt med seg. Penger har vært med å lage mye mørke. Mennesker med mye penger har makt, mange har misbrukt sin makt. Hadde verden vært i balanse hadde de som hadde mye delt med de andre. Men i de fleste tilfeller higer de etter mer.

Dette er min sannhet og trenger ikke være din!

NÅR MENNESKER RASER I MOT MEG

Når mennesker raser i mot meg fordi de blir trigget av min sannhet!

Da kommer fjellklatringen min godt med. Jeg er trent til denne ferden. At mennesker skal rase imot meg og jeg skal tåle det. Jeg forsto bare enda mer av min ferd tidligere da min Facebook side skytsengelen tok helt av etter å ha lagt en gratis felles healing. Noe som mange som jobber som meg gjør. Altså ikke noe nytt, og jeg har gjort det mye før. Men det var en stund siden. Healing er noe mange jobber med.

Må innrømme jeg ble sjokkert da tallene steg og delingen økte i hopsatakt. Hva skjer tenkte jeg? Det flommet.. innboksen mistet jeg kontroll over. Jeg hadde 50 varsler på noen få min.

På tre dager har jeg nådd 360 000 mennesker..og videoen er sett nesten 80 000 ganger. Jeg måpte og satt med hakeslepp når det raste som verst.

Man drar selvsagt med seg en del negativt når dette skjer. Jeg slettet først ikke en eneste kommentar for jeg tenkte at det er de som stiller seg i ett dårlig lys pga min sannhet som slettes ikke trenger være dems sannhet. Men mennesker engasjerte seg veldig, og venner og mennesker jeg ikke kjenner fylte innboksen min med at jeg måtte slette disse negative menneskene. Flere sendte meg og bilder av at mine innlegg var delt og harselert med i andre grupper.

99% er menn! Av de som slenger med leppa og deler for å håne og sverte. Jeg var visst en sjarlatan, svindler, verden hadde vært ett bedre sted uten meg. Ja skitt ordene haglet, også på bloggen. Men her publiseres ingen kommentarer før jeg godkjenner.

Sier det oss noe når ca 99% er menn av de?

Jeg har kjempet meg opp utallige fjell alene. Jeg er vant med å stå alene på denne veien. Skal mye til å for å velte meg. Jeg er trent på akkurat dette.

Er det skremmende med en kvinne som våger og som står støtt i sin egen tro?

Jeg lærte mye om menneskers adferd i forbindelse med karmalæringen. Hvorfor mennesker gjør som de gjør.

Mennesker som står støtt i seg selv og har tro på seg selv trenger ikke trykke ned andre. De kjenner ikke redsel når de ser noen som står støtt. Det trigger de ikke.

Mine hjelpere sa jeg hadde startet en bølge med lys. Slik føltes det og, og en storm med mørke fra mennesker kastet seg mot meg. Men samtidig så mye kjærlighet fra andre mennesker som ser sannheten som meg.

Der setter jeg fokuset, jeg har fokuset rett frem mot det gode. De negative skyver jeg til side.. viktig hvor man setter fokuset. Man ser de negative, men ikke la de hindre deg, skyv de vekk og fokuser på det som betyr noe.

Kjærlighet og positivitet er det som virkelig kan endre noe i denne verden. Negativitet gjør at ting stopper opp. Vi må la energien flyte.

Husk at min sannhet trenger ikke være din!

MENNESKER HAR MANGE MASKER OG FASADER

Det er ikke slik at vi alltid er det vi utgir oss for. Selv om jeg leser mennesker godt kan jeg og bli lurt av menneskers fasade. Men jeg går heller ikke å skanner mennesker. Jeg vil ha troen på mennesker, og alle mennesker har noe godt i seg.

Jeg har lært mye av andre siden om mennesker. Jeg har ofte blitt glad når jeg ser mennesker er lykkelige med hverandre, men det er ikke alltid slik det ser ut som. Andre siden har ofte hvisket meg i øret når jeg har sett tilsynelatende lykkelige mennesker.. Line det er ikke slik det ser ut som.

Men det er ikke noe galt i det. Vi mennesket er slik, vi har masker og fasader for å skjule vårt egentlige jeg. Det finnes mange grunner til det.

Noen mennesker sliter i hverdagen med sykdom osv men utad vil de ikke se slik ut. Før de går ut hjemmefra så tar de på seg masken og setter på seg fint tøy og sminker seg. Ja nå syns de fleste at hun så frisk ut og lykkelig ut. Da tror liksom ingen hun er syk. Men det handler om at de ikke vil være der de er i livet, at de ikke liker at mennesker ser på de som syke.

Ei jente kan se ut som hun har all verdens selvtillit. Men på innsiden rører det seg noe annet. Kanskje har hun og opplevd mye vondt. Kanskje hun har blitt mobbet i mange år.

Vi kan ikke alltid se på utsiden hvordan mennesker har det på innsiden.

En familie kan se lykkelig ut. Men du vet ikke om det virkelig er slik.

Mange og de fleste mennesker lager seg fasader.

En psykopat har en fasade. De viser seg ofte utad som noe helt annet enn de er. Men ofte slår og fasaden dems sprekker. En psykopat er ofte veldig sjarmerende. De er veldig usikre mennesker. Det som kjennetegner de er at alle andre har feil. Andre har og alltid skylden for det som skjer dem. De vil kontrollere andre mennesker. Bestemme over de.. de som blir kontrollert ser det ofte ikke selv. De er sterkt manipulert.

Mennesker som står i egen kraft og ser hvem de er har ikke behov for å kontrollere andre.

Det kan være sårbart og ta av alle maskene og vise hvem man er. Det er ikke så rart når vi bærer masker ofte gjennom hele livet.

Ikke døm mennesker, du vet ikke hva som er grunnen til at de er som de er.

Det verste er når jeg ser mennesker lage debatt om mennesker som er uføretrygdet. Fordi de gjør noe hjemme.. klippet plenen.. husk at selv om en uføretrygda person orker å gjøre noe innimellom er det ikke slik at personen ikke er kronisk syk. De må få leve de og. De må få lov å gjøre noe de dagene de orker. Kanskje personen bruker mer energi den dagen for å orke å gjøre nettopp det.. fordi det gir en glede å kunne få til noe.

DRØMMENES MYSTERIER

Jeg syns drømmer er ett mysterie. Andre siden har holdt på å lære meg i lang tid med å tyde mine drømmer. For å si det slik er det ikke alltid drømmetydning symboler stemmer. Andre siden har en annen forklaring på drømmens betydning.

⭐Jeg har manipulerte drømmer som er læring av andre siden og utenomjordiske.

⭐jeg har opplysende drømmer

⭐jeg har sanndrømmer

⭐jeg har mareritt

⭐ jeg har drømmer som er påvirket av mine tanker

Dette er slik jeg opplever det og trenger ikke være slik du opplever det.

Jeg føler at alle drømmer har sin funksjon. Jeg hadde for noen dager siden en opplysende drøm med læring fra andre siden. Jeg har i det siste lært mye om tankenes kraft og hva tankene våre gjør med oss.

I den opplysende drømmen fikk jeg beskjed av legen at jeg hadde kreft. At jeg straks måtte komme for cellegiftbehandling. I drømmen tenkte jeg at dette skjer fordi jeg har vært negativ til livet, jeg har tenkt feil. Jeg strevde veldig i drømmen med å få kommet til sykehuset.. jeg hadde i drømmen mange tanker.. nå er kanskje livet over. Men jeg var ikke redd. Jeg var bemerkelsesverdig rolig. Kreften hadde spredning. Jeg tenkte og på begravelse og forløp. Plutselig våknet jeg.. siden jeg sanndrømmer en del ble jeg engstelig da jeg våknet. Men andre siden kunne fortelle at dette var en opplysende drøm og læring.

Manipulerte drømmer har de utenomjordiske stått for. Jeg har blitt testet i mye rare drømmer. Hvilken utvei jeg ville valgt. Hvilken vei jeg ville tatt, hva jeg ville gjort i en sterk frykt situasjon.

Sanndrømmer kan komme bare jeg nesten har sovnet.. filmer.. ett år før min mor døde så jeg hele filmen om at hun var syk og begravelsen, jeg fikk da tydelig beskjed om at det skjedde om ett år. Det gjorde det.. andre siden ville forbrede meg. Hvis det er meningen får jeg klare beskjeder om tidspunkt.

Jeg opplever og advarsler gjennom drømmer. I natt hadde jeg en drøm jeg ikke forsto, noen ville meg vondt.. en bjørn var forferdelig sint og ville angripe meg.. andre siden sa at du har to fiender Line. De viste meg hvem. Den ene visste jeg om, den andre personen har jeg hatt en anelse om.

Jeg opplever og fortellende drømmer hvis jeg lurer på noe, hvis det er noe jeg ikke forstår med mennesker, da kommer svaret i en drøm. Jeg har og opplevd i drøm at jeg har skiftet rolle med en person fordi jeg skal kjenne det personen følte.

Mareritt er en måte og bearbeide traumer og vonde opplevelser. Altså mareritt er ikke godt, men gjør noe godt for oss.

Jeg drømmer uendelig mye og har klare tydelige drømmer.

Mange sier de ikke drømmer, men det kan hjelpe og bli obs på de. Begynn å legge merke til de .. når du våkner så prøv å tenk på drømmen din.

Bli bevisst dine drømmer, de viser vei. En slags indre veiviser som kommer med filmer.

HVORFOR ER MANGE MENNESKER ENSOMME?

Hvorfor er mange mennesker ensomme? Er det at verden er fylt med mørke sjeler? Mange er jo egentlig ikke ensomme. Men ensomheten gnager i de.

Er det lyse mennesker som sliter i en mørk verden?

Jeg tror det er mange grunner til at mennesker er ensomme i denne verden. Jeg kan bare snakke for meg selv. Hele livet har ensomheten gnagd i meg. Jeg har jo alltid hatt mennesker i livet mitt.

Men jeg kom nå til denne jorden som ett lys. Jeg har alltid følt meg annerledes. Jeg har alltid flyktet til skogen for å få ett pusterom fra denne verden.

Da jeg var liten følte jeg meg ensom og lite elsket. Jeg gråt mange tårer i skogen. Jeg ønsket meg noen å snakke med, som kunne se meg og forstå meg. Åndeverden og utenomjordiske ble min redning.

Kan man være ensom selv med mange rundt seg? Ja jeg tror mange opplever livet slik. Og jeg tror mange er lyse sensitive mennesker. Vi sliter med alt som er å føle på her.

Jeg har lært meg å stenge meg og be om hjelp fra andre siden om å være beskyttet. Jeg elsker mennesker og er nysjerrig på mennesker. Nå fikser jeg større forsamlinger bedre enn jeg gjorde før. Fordi jeg ble klar over alt jeg tok inn fra andre.. ett salig kaos.

Men hvordan kan du føle deg hel i deg selv med ensomheten?

Jeg har godtatt ensomhetsfølelsen min .. fokuserer mer på alle gleder i livet. At jeg har godtatt at jeg ikke er som alle andre. For vi er alle enkeltstående individer og er UNIKE.

PÅ TUR MED MENNESKESJELER OG ANDRE VESEN

Pakket sekken i dag med mat og drikke og skulle oppsøke nye stier. Fra før hadde jeg hørt om en vakker sti langs elva som går fra Eidsvollsbygningen. Så vakkert det var langs denne stien. Når vi kom litt lenger inn så fikk jeg en følelse av å bli dratt tilbake i tid. Det er en følelse som går gjennom hele kroppen. Og jeg forsto at jeg hadde noen rundt meg. En gammel dame med skaut på hodet gikk tett ved meg, fortalte at stien hadde vært der helt tilbake fra 1300 tallet, de var mye ved vannet her. Syns hun var litt artig for hun sa: var mye spøkelser og skrømt her sa hun. Hva mener du med skrømt? Bare ett utrykk sa hun.

Det var mange andre bak meg av mennesker.. og det føltes som jeg hadde havnet i en annen dimensjon. Jeg så Rødfolket overalt i skogen. Noen kaller de Rødnisser.. de kommer mot meg og sier de trenger min hjelp. De fulgte meg som en flokk bak meg til jeg valgte å snu. Da sa den ene i Rødfolket at Line vi må vise deg noe. De gikk nå foran meg., jeg var spent på hva de ville vise meg. Lederen ledet Ann med hvitt flagg helt foran. Vi kom til ett sted hvor skogen så død ut., Line her er det! Ja det så jeg.. jeg så mørk energi.. inni meg ble jeg vist at dette var senteret av mørket som har blitt laget. Det var som om mørket har laget en vegg med beskyttelse for seg selv. I en sirkel.. jeg følte meg helt kvalm og uggen da jeg så dette. Jeg så og punkter med forferdelig energi der drap har skjedd. Mørket var ilskent og blåste seg opp for å skremme meg, sorte store skyer. Jeg lot det ligge, ville ikke rote i det mens jeg var der eller se mer av det som har skjedd her.

Her er bildet av en liten del av skogen.

Mørket vil ikke ha meg der, siden jeg har evnen til å fjerne dette.

Jeg må innrømme jeg blir litt lei. For hvor enn jeg går finnes dette. Og det er ikke gjort på 10 min, jeg må jobbe både under og over jorden. Og sende over sjeler som har sittet fast i mørket med en del av sin sjel. Men jeg klarer aldri si nei, dette er jo min oppgave på jord. Og selvsagt er det og givende, men tungt arbeide.

Jeg og hunden var langt fra mørkets senter da vi satte oss på en krakk ved vannet og spiste. Når vi skulle gå kom det mange fugler og de bråkte og jeg hørte de si: Line pass deg!! Pass deg!!

Jeg så en stor mørk sky komme i retning der mørket var.. jeg har verktøy å fjerne det med og fikk det kjapt bort. Det var for å skremme meg vekk.

Dette er mye av min hverdag på tur. Vi mennesket har sudlet det til skikkelig på denne jorden.

ENGLER I BLANDT OSS

På en tur i skogen opplevde jeg at flere Erke engler dalte ned fra himmelen. Noen av de hadde rustninger. De siste dager hadde mye tanker streifet. Jeg hadde bedt om hjelp.. og her kom de med ett svar til meg. Så inderlig vakre de sto der og sa de kom for å overlevere en beskjed. De sto der med ett pergament.

Jeg er trent fra andre siden i å lese visuelle brev fra de. Spørr meg ikke hvorfor, jeg har fått overlevert brev i flere år. Og slike pergament med beskjeder. Beskjedene kan være at ett kapittel er slutt/læringen. Eller en oppgave jeg får.

Jeg har innimellom mye engler rundt meg. Vi har alle engler som passer på oss.

Erke engel chamuel og Erke engel Michael har vært strekt hos meg i det siste.

Jeg har lært så uendelig mye av de. De leder meg frem. Engler kommer i mange former, og alle har ikke vinger og ser ut som engler. Engler kan og komme ned på jorden og passe på steder. Og ta den formen som passer stedet. Englene elsker sine oppgaver i regi av Gud. De ser ikke på det som en jobb, men en elskelig oppgave i kjærlighet.

Mange engler har og vært mennesker på jord. Og har steget til oppstegne mestere. Noen engler er skapt kun som guddommelig himmelske vesen og har aldri vært ett fysiskt menneske. Men dems forståelse for ett fysiskt menneske har de likevel fullt ut.

Jesus er en stor oppstegen mester. Han har vært fysisk på denne jord. Han er en leder for mange menneske sjeler på sin åndelige vei.

Moder Teresa er og en oppstegen mester. Hun er mye med meg.

Mange kjærlighetsfulle mennesker som har vært på denne jord og endret noe. Og har gitt sitt liv og kjærlighet til mennesker som sliter har blitt mestere på andre siden.

Dette har med dems visdom og læring å gjøre. Hvor langt man har kommet.

Engler er der for deg. Be om hjelp og de kommer. Om du ikke kan se de eller føle de så stol på at de er der. De svikter ikke.. de hjelper så godt de kan og med det som er meningen for deg.

Det er alltid engler i blandt oss. Kanskje du noen ganger har merket kjærlige streif på ditt kinn? Kanskje du finner fjær? Noen finner mynter ..

Jeg har opplevd at fjær har dalt ned foran ansiktet mitt fra ingen sted. Og jeg har opplevd å gå i skogen og sett fjær på fjær etter hverandre ett langt stykke.. nesten så man lurte på om noen hadde ribba ei høne. Men når de sirlig ligger på rekke ett langt stykke kan man ikke tvile.

Men alt kommer Ann på hva ditt hjerte vil tro. Dette trenger ikke være din sannhet. Men det er min sannhet. Alle kan velge: ).

JEG ER EN SJAMAN OG RENSER STORE OMRÅDER PÅ JORDEN I REGI AV ANDRE SIDEN

Ja jeg er en sjaman selv om jeg ikke egentlig kaller meg det på noe vis.

Karmalæringen min har vart i mange år. Jeg har fordypet meg i mørkets hemmeligheter. Mørkets mange veier å gå. Nå datt du kanskje ut. Mange tror ikke på mørket .. de stiller seg spørsmål ved det. Men flere og flere våkner og ser at jorden er full av mye mørke. For selv om jorden nå er snart helt ren for mørke i det indre. Er det mye mørke i punkter tett i tett over hele jorda, som da ligger i jordas skorpe.

Karmalæringen har vært bredspektret.

Noen har kanskje hørt om forbannelser, klebeånder, demoner og djevler.

Mulig jeg skremmer dere nå, det er ikke hensikten.

Jeg kaller det ikke demoner og djevler.. For meg er det tung mørk energi som er skapt av oss mennesker.

Jeg har lært av andre siden og rense store områder. Dette er krevende arbeide, for jeg må jobbe under jorden og over jorden. Stedene har alltid portaler tett i tett. Og sjeler sitter ofte fast i mørket, en del av de sjelene .. ikke den hele og totale sjelen.

Mennesker som har blitt drept på steder, der lages det mørk energi som legger seg i jorda, i jordens skorpe. I den energien legger det seg deler av sjeler som er drept der. De blir satt fri når jeg renser. Så det er mye rydding. Og rydder jeg ikke innimellom rensen så kommer de til meg for hjelp.

Som siste rensen som faktisk var en hel bygd.. jeg våknet morgen og det sto full gårdsplassen med sjeler.

Når jeg renser flyr jeg over stedet i fugleperspektiv for å få overblikk. Jeg går under jorden .. andre siden viser meg hvor senteret av det tunge ligger. Det ligger og lagvis på de stedene som jeg må rense vekk og suge opp .. og det ser ut som en seig masse.

Jeg har alltid med meg indianere som hjelper meg.

I rens av tunge energier må jeg jobbe i økter. Det er så tungt og jeg ser meg tilslutt blind pga mye portaler.

Du lurer kanskje på hva vi har gjort for å få så mye mørke plasser?

Da skal jeg fortelle deg at prester på 17-1800 tallet de drev aktivt med mye rart. Det siste stedet jeg renset var ille. Jeg har blitt kvalm mange ganger i slike renser.. for maken til ondskap og de trodde de gjorde det i Guds navn.

De var totalt på jordet kan man si. Og de fulgte mørket og ikke lyset. De har drept så utallige mye uskyldige mennesker på bestialske vis.

Vikinger drev og på som gale.. det er prester og vikinger jeg renser mest etter.

Hitler har og lagd forferdelig mye mørke. I regi av andre siden har jeg renset store områder etter den mannen.

For å sette fri oss mennesker. Fordi disse gamle tunge energier påvirker oss. De påvirker tankene våre. Det trekker energi og vi blir syke. Men noen er mer sensetive for dette enn andre.

Jeg har fått mye verktøy for å klare å rense vekk alt dette tunge. For når man renser mørke så får du det ikke vekk ved å rense bare de skyene som flakser over bakken, man må under jorden og fjerne portalene og de går alltid helt ned til jordens indre kjerne. Jeg har min teknikk jeg har lært fra andre siden hvordan jeg fjerner de.

Noen ganger når mennesker er såret.. kan de mørke flaksende energiene få innpass i din aura. Som noen vil kalle klebeånder. Du vil endre sinnsstemning, bli deppa.. miste energi. Hvis du ikke har sår i din aura kan den flakse rundt deg. Dette påvirker negativt. Renses lett vekk med høyfrekvent lys og verktøy jeg har.

MENNESKERS KARMA

Jeg kan se tråder og klippe de. Vi blir bundet til mange mennesker iløpet av livet. Noen sårer oss, noen blir mobbet osv., vi blir bundet til de. Det vil være rensende og forløsende å få klippet seg vekk fra de. Feks en som er mobbet vil få det lettere ved å forløse seg fra de menneskene.

De som opplever overgrep eller andre vonde opplevelser vil og oppleve og få tilbake sin kraft. At det blir lettere å komme Vidre.

Ved rens og klipping kan minner/bilder ofte fortrengte bilder av det grusomme dukke opp. Men det er fordi det må gjennom og ut av systemet. Livets nøkkel er og ett godt verktøy her.

Jeg renser mønster, mønster går ofte i familier. I tilegg danner vi og flere egne. Hva mønster er? Tunge tanker.Tankemønster.. vi blir påvirket av hverandre. Og dette går i generasjoner. Disse mønsterene.. man blir gående i samme spor hele livet, noen klarer ikke komme ut av sporet, ser ingen vei utenom. Ved å rense vekk mønsterne får du en ny start. Da gjelder det å snu tankene.

Narkomane og andre rusmisbrukere eller psykisk syke har ofte veldig tunge mønstre. De tre nedre chakra er ofte helt sorte og spinner ikke rundt. Jeg renser disse i ungdomskilden for å løsne i det.

Dette var noe av mine sjaman evner: )

EMPATER GLEMMER SEG SELV

Hvem er du?

Føler du at du er den du er? At du står i din egen kraft? Har dine egne meninger?

Mange er redde for å være seg selv, falle utenom alt som er vanlig. Men hva er vanlig?

Det er Hvertfall ikke riktig å mene det samme som alle andre hele tiden.

Er du den som ofte sitter med venner og aldri tørr og ytre hva du mener, men sier deg enig fordi du er redd for å ikke være som de.

Har du tenkt over hva du egentlig mener? Er du den som på jobb aldri tørr si ifra når kollegaer og sjefen behandler deg dårlig?

På tide og sette respekt og reise deg.. se deg selv. Man trenger ikke kjefte for å si ifra, man kan si ifra på en bra måte.

Du er kanskje redd for det? Tren deg for deg selv .. tenk at personen står foran deg, si det du ønsker å si ifra om. Da blir alt enklere.

Dette gjorde jeg da jeg var på vei mot å ta tilbake min kraft.

For hver gang du klarer å si ifra vil du kjenne at du kjenner deg sterkere. Du er da på vei til å ta tilbake din kraft.

Det er ikke greit at andre mennesker skal behandle andre som de vil bare fordi de ikke sier ifra.

Empater er lette mennesker å bruke. De gjør alt for å hjelpe andre og glemmer seg selv. De vil bare gjøre andre glade. Dessverre ender det ofte med at mennesker ikke behandler de med respekt.

De sier ja til alt og vil hjelpe til uansett hvor mye de selv sliter.

Derfor ender mange Empater rett i veggen. De kjører seg selv helt ned.

Det er dessverre slik at ingen kan ta ansvaret annen enn du selv. Dra deg opp og finn tilbake til din kraft. Sett respekt og ikke la andre bruke deg.

Du vil kjenne at du står sterkere i deg selv når du sier ifra.. og ikke minst det å lytte til ditt indre og finne den du er, hva du mener og vil. Ikke hva andre vil for ditt liv.

Mange Empater sliter med at de tror de selv er dårlige mennesker, det er en av grunnene til at de gjør alt for å være ett bra menneske.

Jeg trodde selv en stor del av mitt liv at jeg ikke var ett godt menneske. Vet du nå kan jeg ikke forstå at jeg kunne tenke det. Men denne jorden som er full av mørke påvirker Empaters lys sterkt, og får oss til å tro dette.

Nå vet jeg at jeg er ett menneske med ett stort hjerte og ett stort ønske om å hjelpe andre mennesker å forandre vår jord. Jeg vil alle godt og slik har det alltid vært.

HOMOFILE SKAL LÆRE OSS OG IKKE DØMME DE SOM ER ANNERLEDES!

Hvorfor finnes det homofile? Er det en sykdom? Nei og atter nei..

jeg vil gjenta før jeg fortsetter at dette er min sannhet og kanalisert fra andre siden.

Som ung er du nysgjerrig og forsker ut livet. Det er ikke uvanlig at unge tester ut begge deler selv om de ikke er homofile.

Ikke se på det som noe galt. Man er ung og vil finne sin identitet. Noen finner den senere i livet, alt er læring og de har og sin vei gjennom dette.

Men mange finnet ut i ung alder at de er tiltrukket av det samme kjønn. Og noen av begge deler faktisk, og mange andre legninger.

Så nå lurer du kanskje på hvorfor? Jo det jeg har lært av andre siden er at vår jord trenger denne læringen. Vi trenger å lære å elske hverandre, respektere hverandre selv om vi er annerledes enn de aller fleste.

Disse sjelene som velger ett liv her nede som homofil eller andre legninger velger ikke ett enkelt liv. Og de har faktisk valgt å hjelpe jorden ved å være annerledes. TAKK!!!

Andre siden fortalte meg at det finnes ikke homofile på planeter som feks pleiadene. Der dømmer man ikke hverandre, de trenger ikke læringen. Så her på jorden med all ubalanse og mørke har vi mye å lære.

Hvorfor dømmer vi homofile? Er vi redd for de som ikke er A4?

Er det ikke på tide og se at dette er varme unike mennesker som fortjener og bli sett på som det flotte menneske de er? For det er mitt inntrykk av homofile.. åpne varme gode mennesker med mye å gi. De har ofte stor visdom i seg.

Vi må innse at verden ikke er A4!! Den blir ikke det. Vi vil alltid ha mennesker som skiller seg ut. Og hva hadde verden vært uten de? De som ikke er som andre gir livet gode funderinger og ekstra farge!

Godta at vi er forskjellige og omfavn de med alt du har. Dette er det verden har og by på. Du kan selv velge om du skal sitte og være bitter og dømme andre. Men du straffer kun deg selv. Og saboterer deg selv..

velg heller og åpne deg og vær heller nysjerrig på livet og disse menneskene vi kan glede oss over.

Jeg takker for at verden er full av forskjellige mennesker!

Da har du valgt å være lykkelig!

TUNGE TANKER GJØR OSS SYKE

Tunge tanker gjør oss syke. Andre siden har vist meg mye om dette i det siste. Hva tankene gjør med oss. Og jeg tror at mange ikke er dette bevisst.

For hva du tenker er det du blir. Hvis du tenker hele tiden: å jeg er sliten.. så er det dette beskjeden du gir kroppen din.

Og vi lagrer alt som går om og om igjen som på en hardisk/underbevisstheten. Og mange har hardisker som burde vært tømt før de sprenges.

Som de fleste har jeg også hatt mye tanker jeg ikke burde ha, jeg er ikke bra nok, jeg er stygg, jeg er ikke god på noe.. ja lista blir jo lang. Og lenge enn lang tilslutt.

Man kommer i en ond sirkel. Harddisken er full med dette. Og det surrer og går..

du er kanskje og en av mange som frykter kreft og andre sykdommer og?

Og vi bekymrer oss for de rundt oss.. tenk om det skjedde eller tenk om det..

Mennesker har kommet i en ond sirkel. Vi tenker oss syke. Vi tenker oss slitne og nedfor.. du forstår det at det du tenker fanger dine celler opp. Det høres kanskje rart ut. Men slik er det.. alt vi tenker påvirker hele livet vårt.

Vi blir i ubalanse av alle tunge tanker og frykt tanker.

Frykt er en illusjon. Altså at vi tenker på ting som kan skje, ulykker osv.. ikke minst bruker vi enormt mye tid og energi på noe vi ikke vet om vil skje.

Det er ekstremt mye angst på denne jord. Ikke så rart med media som og blåser opp ting. Og vi tar frykten rett inn.

Vi lagrer den som en sort klump i brystet. Angsten får ett feste.. neste gang du ser noe i nyheter kommer enda en klump.. også en kveld er du redd for at noe skal skje se du er glad i og tenker på de verste scenarioer.. enda mer som legger seg i brystet.. og slik blir det mer og mer.

Du kan bestemme hva du vil være! Vil du være lykkelig? Bestem deg for det!

Ja nå tenkte du at så enkelt er det ikke. På ett vis JA!

Men du må jobbe med tankene dine. Snu de.. jo mer du snur de til det positive jo mer tømmer du harddisken for det negative i underbevisstheten.

Er du med meg? Det er enkelt, men krever at du snur ditt syn på livet.

Slutt å irriter deg over andre, vi har alle vår vei .. kast vekk dette og ikke tenkt så mye på det andre gjør.

Når du kjenner frykten komme så tenk på om frykten er begrunnet? Er den? Nei? Kast det vekk. Tenk at du kaster den sorte klumpen i brystet ut og at den blir borte. Kjennes angsten fortsatt? Fortsett og kaste sorte klumper ut. Dette kan du gjenta i alle anledninger du kjenner angst/frykt. Gjenta for deg selv at du ikke har noe å frykte.

Du er unik og mye verdt akkurat som du er. Lær deg og elske deg selv slik du er. Vi er alle vakre mennesker på hver vår måte. Det å lære å elske seg selv vil endre mye i seg selv. Mer enn du har tenkt.

Se deg selv frem, se deg selv som lykkelig akkurat slik du vil være og føle deg. Hver gang du kjenner det kommer og sniker seg inn janteloven stemmer så ta frem det lykkelige bildet av deg selv.

Det er slik du skal ha det.

Og du kan snu ditt liv hvis du vil.

Ikke si at det ikke går, for det gjør det.

For når vi er i balanse er vi i kontakt med den universelle kraften vi skal være koblet til. Der finnes ikke frykt og angst. Man er fullstendig og elsket slik man er.

TA ALDRI VINGENE FRA NOEN

Mennesker som er sikre på seg selv, elsker seg selv, og ikke dømmer andre har ikke behov for å kontrollere eller trykke ned andre.

Usikre mennesker som ofte er tynget med sine egne tanker og er tynget med mønster har ofte behov for å kontrollere andre. Dette er pga usikkerheten. De må ha kontroll og vite ..

dette er som å ta vingene/friheten fra en person hvis den personen lar seg kontrollere.

Dette er mer vanlig enn man tror, det er ett stort antall mennesker som har dette behovet. Fordi om du treffer en venn du ikke vil miste skal du ikke kontrollere denne personen. Du eier ikke din venn.

Vi er her nede med en fri vilje, og når du kontrollerer en annen person enten ved å trykke personen jevnlig ned for å få overtak eller vil bestemme hva som er best for personen tar du friheten fra denne personen.

Dette er ikke god karma og styre noen. Alle har rett til å leve slik de vil. Slipp taket i de du er glad i, man trenger ikke styre de for at de skal være ved din side.

Så ta aldri vingene fra noen, alle har rett til å beholde sine vinger!

EN ENGELS REISE MOT MESTER

En engel som blir sendt til jorden for den gyldne læring blandt alt mørke. Man føler seg liten, alene,misforstått og ikke som andre.

Man gjør seg liten for å ikke trigge mørke sjeler. Hvorfor forstår ingen meg, hvorfor er jeg ikke som de? Hvorfor er jeg her? Hvorfor blir jeg ikke elsket som den jeg er?

Litervis av tårer er grått til ingen nytte. Engelen er sterk og selv om alt går imot er den oppreist.

Men engelen vet ikke at livet vil gå imot mer enn noen gang når livet Nermer seg voksenalder. Engelen kryper seg mer og mer sammen for å ikke synes. For å bli usynlig, men dette ligger ikke til engelens natur. Og noe ganger sprudler engelen over av glede, fordi det bor i henne, det ligger der og vil ut. Janteloven råder på denne jord, man skal ikke tro man er noe.

Årene går og engelen forsvinner mer og mer. Den er ikke seg selv lenger. Den går tyngre og tyngre veier gjennom sort gjørme. Det et uendelig tungt og den drar bena så vidt med seg. Å gå opp nye veier, nye stier krever mot og styrke. Selv om engelen nå er borte under utallige mørke lag fra mørke

Ingen ser hvem hun er, hun er gjemt for å ikke komme frem. For å ikke trigge mørket eller true det. Mørket liker ikke lyset og sannheten. Hun måtte dekkes til. Trykkes ned og ikke tro hun er noe.

Men hun er som en hestehov som trykker seg gjennom hard asfalt, hun slår sprekker i mørket over henne. Hun elsker lyset hun ser, at hun og ser menneskene klarere. Hun ser livet mer som det er. Ikke som andre prøvde vise henne. Det var ikke hennes vei, ikke fra hennes hjerte. Men en læring på en vei hun selv valgte.

Hun fortsetter i stummende mørke, men nå er det bølgedaler. Jordens mørke drar henne ned, jordens mørke vil ikke ha henne her. Hun holder på å gi opp livet mange ganger på denne reisen i å endre vår jord.

Hun reiser seg om og om igjen. Ingen vet hvem hun er og lite om hva hun gjør. Hun har ikke fått vist sitt sanne jeg helt enda. Kampen mot jordens mørke varer i flere år.

Kampen Nermer seg slutten. Det verste er gjort.. kjære engel ditt arbeid i jordens indre er over snart.. jorden at steget i frekvens og inn i 5 dimensjon.

Engelen stiger opp av mørket som om hun kommer som en prosjektil opp gjennom vannet og opp til overflaten.. for å puste igjen.. som om livet får starte på nytt. Som om de tunge oppgavene er over. Hun slipper igjen den universelle strømmen inn i seg. Som fanger opp hennes tanker og drømmer for livet.

Som en fugl som har fått tilbake sine vinger. Vingene ble tatt fra henne i starten av livet. Nå er de igjen tilbake hos henne.

Gud ville gi henne denne læringen ingen andre har klart å komme gjennom. Han visste henne ville klare det. Han så hvem henne var. Sannhetens engel som vil forandre denne verden. Ikke alene kan hun det, men sammen med alle på jorden. De veier hun har gått har åpnet opp for mye. Ingen kan se det enda, men dere vil få vite en dag.

Hun er blitt en mester på sin vei. Hun kan ikke vise dette i annet enn hennes indre visdom som du kan se skinne gjennom henne.

Ta vare på jordens engler, de hjelper jorden frem. Gjør ditt og andres liv bedre.

EN REISE GJENNOM LIVETS ASPEKTER

Livet er ikke alltid som det ser ut for andre på utsiden, innsiden kan være noe helt annet. Jeg har fått mye hjelp i det siste for å forløse min fortid.

Jeg har blitt ført til dronningens dal denne uken hvor dronningen da selvfølgelig bodde i ett slott i en dal, Jesus førte meg dit .. ett hellig sted i en annen dimensjon/andre siden.

Der hjalp hun meg med noen teknikkker for å kaste gamle ting. Slottet var vakkert, dronningen satt i gullstol.. vinduer av farget glass, lyset gikk tvers gjennom meg. Hun hjalp meg med å forstå at frykt blokkerer, jeg vet dette fra før, lettere å hjelpe andre enn seg selv. Men ofte kan og mye ligge veldig dypt, for jeg har jobbet mye med dette.

Gud ba meg komme opp til han.. vi snakket om hva som jeg trenger å jobbe med. Jeg sender deg erkeengel Chamuel.

Han var på plass like etterpå. Vi gjorde en reise gjennom mitt liv, jeg så meg selv som 4 år.. ensom gråtende, sittende i skogen, ensom og lurte på hva jeg hadde gjort galt, hvorfor ser ingen meg, kjærligheten jeg trenger?

Ensomheten har gnagd meg langt inn i benmargen hele livet. Jeg har aldri følt meg som andre. Jeg forsto ikke hvorfor, jeg følte mer veldig annerledes. Jeg har hatt evner jeg ikke forsto fra jeg var liten. Min kontakt med andre siden og utenomjordiske har alltid vært der. Jeg snakket aldri om det, som om jeg bare visste det ikke var lurt.

Jeg omfavnet nå dette barnet og ga det all kjærlighet jeg klarte. Vi dro vidre oppgjennom mitt liv. Og jeg så hvor mye jeg har skjult den vonde ensomheten i meg. Det gjorde vondt.

Jeg omfavnet alle deler hele veien frem til nå. Jeg kastet alt det gamle. Igjen skal jeg få springe ut til mitt egentlige jeg. Man må liksom rydde opp i seg selv og alle ryggsekker man drar med seg gjennom livet. Tømme de og man blir lettet.

Livet er en reise og jeg valgte denne reisen. Ensomheten jeg har følt hele livet er fordi jeg ikke er som andre. Men også fordi jeg ikke fikk det jeg trengte. Jeg klandrer ingen, alt har en mening.

Jeg skulle være ensom og stå alene i meg selv. Det gir styrke..

veien har vært uendelig lang. Jeg har falt så mange ganger og reist meg hver gang. Jeg er fighter, jeg har ligget nede for telling, men klarer alltid å snu alt.

Læringen er over.. det er over. Tiden er inne for å gå vidre.

Vi lærer hele livet og nå går reisen vidre på nye veier. Vi får se hvor læringen går nå.

STEDET DER AVTALER BLIR TIL

Jeg tok en reise i mitt indre og jeg kjente jeg reiste i stor fart oppover mot himmelen. Jeg tenkte at jeg skulle snakke med mitt høyere selv. Men farten senket seg og jeg sto på ett platå, alt var hvitt. Jeg så jeg sto på ett fjell, ett hvitt fjell. Med hvite bomull Skyer rundt.

En dame som lignet Ave Maria så jeg gikk rundt der. De andre jeg så var mer vanlige. Jeg så de tok hverandre i hånden. Dresskledde mennesker.. Hm hva skjer her og hvorfor havnet jeg her.

Hun Ave Maria lignende damen kom bort til meg. Hva skjer her spurte jeg? Sted for avtaler .. avtaler tenkte jeg? Har jeg noen avtaler. Hun bladde i boken sin og ja to stk venter på deg. Hun gikk bort til de. De satt og ventet i en hvit sofa, nå kan dere gjøre avtale sa hun til oss. Det gjorde vi, en avtale jeg har ventet vel og lenge på. Etterpå så jeg de gikk ut fra kanten av fjellet og ble borte som de gikk gjennom en dimensjon.

Jeg spurte hun om jeg hadde flere avtaler? Hun bladde i boken igjen .. sitter en person og venter på deg der. Igjen ble en avtale gjort..

Det er jo avtaler som skjer i andre dimensjoner/plan.

For to tre år siden begynte jeg og se striper i luften.. jeg forsto ikke hva jeg så. Ingen andre heller. Andre siden sa jeg så lagene/ dimensjonene. Jeg la det fra meg. Og har blitt vist etasjer med ting som skjer på flere plan og dimensjoner .. men det er ganske nytt enda. Men kort sagt så jeg mitt eget liv i etasjer.. fremtiden. Jeg har ikke sett det slik før. Og etasjen over var noe som skjer like etterpå.

Jeg syns selv dette er litt komplisert .. samtidig er det ikke det.

MODER JORD FORBYR BRENNING I HAGEN AV HAGEAVFALL

I dag tenkte jeg å ta litt hagearbeid tidlig på dagen. Jeg pleier aldri å brenne hageavfall pga

1. Fordi det ikke er bra for moder jord

2.jeg pleier kjøre klipperen over og mose alt så det detter nedi plen som gjødsel.

3.jeg liker ikke brenne i noe som er tørt som kan spre ild raskt.

I dag fikk jeg da en fiks ide om å først tenne på en haug kvister fra noen stauder. Noen er grove og jeg kan ikke kjøre klipperen over. Så lur som jeg var tente jeg på en liten haug. Dette gikk vel og bra. Men så skulle jeg tenne på litt av det høye gresset ved thujaene bak huset. Bare ta litt og sto og passet på. Det var så mye rundt thujaen så jeg lot det dra seg litt inntil. Men da var brannen løs!! Hele thujaen sto i brann! Og jeg så gresset vidre brente seg bortover, skal sies at det ikke er langt fra skogen. Panikken bredte seg.. jeg løp alt jeg kunne inn med digre gummistøveler kastet jeg ut bøtta av skapet og plasserte den under springen. My good!! Den ble aldri full så jeg orket ikke vente mer enn til halvfullt.. jeg løp alt jeg kunne til brannen og tryna like før thujaen så mobilen skvatt ut og bøtta for avgårde og vannet var borte.

Jeg løp alt jeg kunne inn igjen og ropte på datteren av full hals mens jeg løp til stoppekrana til utekranen. Der nede dro jeg glass pakket inn ut av hyller for jeg kunne for svarte ikke huske hvor den forbanna krana var henne!! Jo da jaggu hadde jeg ikke kjøpt spelt mel i Sverige og som jeg dro ut i full fart så melet skvatt.. jeg fant den tilslutt og løp og skrek samtidig til min sovende datter at jeg trenger hjelp!!!! Av full hals! Jeg hadde ikke tid til å gå inn på soverommet liksom. Jeg merker at det ikke kommer vann ut av krana da min datter endelig kommer og jeg roper at hun må ned og sette på krana. Som jeg trodde var av og som var på, men jeg skrudde av.. endelig kom vannet og jeg løp til slangen.. da sto dattern bak meg og sa: mamma brannen har slukket.. hva var farlig liksom ?? Det brant bare i thujaen ?? Tilogmed brannen i alt det tørre gresset var nesten borte.. så sto jeg der med blodsmak i kjeften og hjertet i halsen.. brannen var avbrutt.. en stk thuja hadde blitt til kull.

jeg så mobilen min lå slengt på plenen.. buksa full av gjørme fra en sklitur på plenen. En datter bak meg som hadde hundre tanker i hodet mens jeg skrek av full hals.. hun tenkte har hun kappet av seg armen? Er det en drapsmann i huset? Eller er hun forbanna fordi jeg ikke har hørt det er frokost.. ha ha da måtte jeg le, jeg har aldri ropt slik for frokost..

Føler selv jeg er rimelig god på å jobbe under press. Men det er i vante situasjoner : )). Jo klarte å gjøre det jeg visste skulle til, men det gikk på tryne: )).

Altså folkens jeg skal aldri gjøre dette igjen og vet da søren hvorfor jeg gjorde det. For å få vekk litt tørt gress.. : / Aldri igjen: )). Det er ikke bra for noe.

JA JEG SAMARBEIDER MED GUD OG UTENOMJORDISKE FOR EN BEDRE JORD

Ja jeg snakker med Gud! Jeg er fullt klar over at når jeg skriver at jeg snakker med Gud og Jesus så ramler de av stolen og tenker at hun må være gal.

Helt Ok, jeg har aldri følt meg som andre.

Men når det er sagt er ikke dette de eneste jeg snakker med. Jeg har kontakt med flere raser utenomjordiske. De fleste er Acturian .. to typer ligner ET som i filmen. Jeg er ikke redd de. Du trodde kanskje menneskene her på jorden var de enste i universet? Det finnes uendelig mange planeter og jeg har vært på flere av de.

Jeg har hele livet hatt kontakt. Jeg har tettest kontakt med pleiadene. Jeg har selv inkarnert fra Erra som er en planet som ligger i pleiadesystemet. Lik jorden bare frodigere fordi lever i takt med sin jord.

Ashtar kommandoen har fulgt meg hele livet. Jeg samarbeider med de og renser jorden for mørke. Ett tungt arbeide som har krevd blod, svette og elver med tårer for at jorden skal bli ett bedre sted. Ashtar har ledet meg jorden rundt for å rense sammen med Jesus. Jeg snakker telepatisk med de. Jeg blir ledet til oppgaver verden over. Jeg snakker med de daglig. Jeg tok på meg denne oppgaven før jeg kom til jorden. Som utvalgt for dette.

Jeg kommer fra en planet med fullstendig lys og kjærlighet. Jeg har aldri forstått mennesker her. Jeg har ikke misunnelse og hat i meg. Men ikke misforstå meg jeg er kun ett menneske jeg og. Jeg har en oppgave her nede. Det er å rense jorden, først lærte jeg og rense også gjorde de styrken min sterkere for at jeg skulle klare å rense jorden.

Jordens mørke som er skapt av menneskers ondskap og dårlige tanker er sterke krefter. Jeg hadde ikke klart dette uten beskyttelse av utenomjordiske. Utenomjordiske har gjort mye for denne jorden.

Det vi ikke vet er at denne jordens dårlige energi har påvirket andre planeter.

Så kjære medmennesker i går fikk jeg en beskjed av Acturians og ashtarkommandoen. De sa at vårt arbeide med å rense jorden er snart i havn.

Menneskene får nå mulighet til en ny start. Nå må vi våkne og endre oss .. eller jorden blir full av mørke igjen .. hva velger vi?

Jorden vil snart ha en stor opprydding. Og de sjeler som ikke klarer å endre seg og se lyset vil bli kalt tilbake til andre siden i tur og orden. De vil ikke inkarnere tilbake til denne jorden, men til en annen planet for læring. Først misforsto jeg Gud i dette for jeg så de på andre siden ved skrivepulter, de skal først innom der for så inkarnere på en annen planet for læring etterhvert.

Kjære medmennesker det er påtide og se sannheten i hvitøyet. For ryddingen av jorden er nær sier Ashtar-kommandoen og andre siden.

Vi mennesker får mulighet til en ny start. Dette hadde ikke kunnet vært mulig uten rens av jorden. For jorden var i stor ubalanse og sannheten er at den hadde gått under.

Dere skal vite at vi mennesker påvirker jorden med våre tanker og holdinger. Og ikke minst påvirker vi jorden med krig og maktmisbruk osv.

Mørke maktmennesker må ned fra sine troner. For mye mørke styrer verden.

Jeg ble tidlig i min bevisste kontakt med ashtarkommandoen vist at de jobber via Gud. At de lytter til han. De gjør alt via Guds vilje. Og det er kjærlighet.

Skipet er guddommelig beskyttet i sitt arbeide. Pleiademennesker ser ut som oss og er våre brødre og søstre.

Vi mennesker er livredde utenomjordiske. Ja de ser annerledes ut de fleste av de. Men er fredlige og fulle av kjærlighet. Vi burde frykte oss selv mest ... for her på denne jorden er vi langt fra fredlige. Sjokkbølgen kommer snart. Jorden skal veltes om. Sannheter vil flomme, det skal ikke lenger være mulig å holde noe skjult.

Slik fungerer det på andre planeter. All informasjon flyter fritt. Slik har det ikke vært her, her har mye vært skjult. Nå er denne tiden over.

Jorden skal endres. Jeg tar kun imot informasjon telepatisk, jeg eier ikke sannheten. Den må du kjenne i hjertet ditt.

Vi har ingenting å frykte, alt vil gå slik det skal. Og alt til det bedre. Lev i kjærlighet og i fred med deg selv.

BAKSNAKKING I DET SPIRITUELLE MILJØET

Å ja det blomstrer for å si det slik. Jeg har aldri forstått dette her.. vi av alle burde vel forstå at mennesker får inn ting forskjellig. At vi er på forskjellige frekvenser? Eller? Eller handler det kun om misunnelse fordi en annen har noe annet? Usikkerhet.

Jeg tenker så lenge en spirituell arbeider jobber i kjærlighet, i lysets kraft og for å hjelpe andre mennesker så er det meg likegyldig hvordan han kanaliserer. Om det er fra Gud, Jesus eller noen annen. For noen tror at å ha en samtale med Gud ikke går Ann. Gud er en energi vi alle er en bit av slik jeg har lært av andre siden. Hvordan noen ser han er ikke viktig. Du kan se han som du vil, og forklare hva du føler gjennom energien av han som du vil.

Men mange spirituelle kritiserer hverandre i alle kanter. Hva er vitsen? Får du mer energi av det? Vet du alle behandlere kan jobbe slik de vil. Oppleve ting i det åndelige aspektet slik de gjør og det er Ok. Det finnes ingen fasit på hva som er riktig å galt.

Om en har kontakt med en Gud og de ser han som en Buddha så er det flott. Da har energien vist seg slik for den personen for at den føler det tryggest slik tenker jeg.

Og om noen har kanalisert noe fra Gud eller Jesus skal jeg da mistro denne personen? Nei det kan jeg ikke .. for personen har fått dette slik om ikke jeg hadde kunnet eller klart det. Vi er alle spirituelle på forskjellige frekvenser og nivåer utifra hva våre oppgaver er.

Jeg har selv en spesiell vei og opplever mye som andre ser på som tvilende. Jeg dømmer de ikke. Jeg har lært på min vei at jeg møter ytterst få som forstår meg. Jeg er åpen og har brent meg mye på å åpne meg for mye å være ærlig.

Jeg har tett kontakt med andre siden, det er naturlig for meg. Jeg har gått trappene opp til Gud utallige ganger.. sett engler i hopetall. Sett prosessen fra død til sjelen går over til andre siden. Møter sine kjære, og i samtale med Gud. Men dette er min sannhet og trenger ikke være noen andres. Jeg forlanger ikke at andre skal tro meg.

Det som har forundret meg mest på min vei er spirituelle mennesker som kritiserer hverandre for hvordan man ser ting. Da har de ett stykke å gå.. for er det noe jeg har lært er det at vi alle ser og opplever ting forskjellige.

Jeg leste boken til Lorna Byrne trappene til himmelen og tenkte jo at det var helt fantastisk at hun hadde den kontakten med Gud som hun skrev.. jeg kjente sannheten i mitt hjerte. Jeg visste lite om det første gang jeg leste boken at jeg selv skulle oppleve dette. Aldri falt tanken inn at jeg skulle kritisere henne for hvordan hun så dette. Jeg følte det var sant.

FOR MYE EGO PÅ DENNE JORDA

Denne jorda er stappfull med ego mennesker. Disse menneskene ser bare seg selv og sine behov. Hvordan andre har det har de lite øye for. For de lever av å tilfredse seg selv. De ser det rett og slett ikke når andre mennesker rundt de sliter. Empatiens vei er dems læring. De skal lære. Det gjør vi alle. Slik jorden er i utvikling nå vil ego mennesker få lære. De får sin karma..

Karma er ikke straff, men en læring. Læringen kan bli tung fordi man må lære og se andre mennesker. Mennesker må kunne samarbeide og det er ikke enkelt når noen mennesker har enormt stort ego. For å samarbeide må du ha empati, kunne ta hensyn til andres behov. Alle har ikke like stort ego, her finnes det og grader av hvor stort de enkelte har.

De ser bare seg selv. Jeg har sett at disse mennesker lever som i en boble.. som om de har ett gjennomsiktig kokong rundt seg med stort ego.

Jeg ble vist at tiden var inne på noen og det gikk hull på de. Som om egoet rant av, en slags oppvåkning.

Det er tungt å våkne opp og se hvordan man har behandlet mennesker. Da mener jeg ikke at disse er voldelige eller drapsmenn. Men at de generelt har kun sett seg selv og oversett andre for egne behov. Noen har mister venner og andre mennesker på veien og våkner opp og ser hvorfor.

Disse ego menneskene har ofte tunge mønster. Gamle mønster som har gått i arv. De har havnet i ett spor med sin tankegang. De er fanget i sitt eget liv. De klarer ikke endre væremåter. De klarer ikke se at de burde bry seg mer for å gjøre livet bedre for seg selv og andre.

Man kan ofte se i familier at noen familiemedlemmer har samme type væremåte. Dette er mønster som er nedarvet i generasjoner. Og de sitter hardt.

Jeg må behandle disse menneskene i ungdomskilden for å løsne de.

Men egoet må de selv våkne opp fra. Noen lager seg mye mønstre fordi de ikke klarer å snu tankene og sin væremåte. De havner i samme spor igjen selv om de hadde valget om å gjøre livet bedre.

Noen har psykopatiske tendenser i større eller mindre grad. Psykopater har stort ego. De er og gode på å trykke andre ned. De har alltid rett og ser bare seg selv. Det er alltid andre som har skylda for det meste eller alt. De klarer alltid å finne en syndebukk. De er selv offeret. De liker ikke at andre går de imot på noe vis.

Verden hadde sett helt annerledes ut hvis dette forsvant fra menneskene. Da ville vi sett hverandre, hjulpet hverandre, fattigdom hadde ikke finnes.

Siden jorden rens Nermer seg slutten så håper jeg at menneskene endres deretter.

Alt mørke som har ligget i jorden skapt av ondskap av mennesker har påvirket menneskers adferd.

Tiden er inne for å snu tankene og se hverandre.

MØNSTER GÅR I ARV

Vi mennesker er gode til å havne i ett spor med våre tanker om livet. Tilslutt har sporet blitt til ett tungt mønster som har satt seg som ett lag i deg. Mønster går og i familier. Fordi vi påvirker hverandre med tanker, måten vi snakker på. Og barna tar opp det samme. Og slik går det vidre i arv..

jeg kan fjerne mønstre i ungdomskilden. Men du kan fint lage deg nye mønstre hvis du ikke er villig til en endring.

Negative mønstre man ikke kommer seg ut av. Negative tanker on seg selv, livet, om andre.

Og man blir værende i dette triste sporet av mønster.

Mange endrer seg kvikt etter behandling og ting snur raskt. En lettelse å bli kvitt gamle mønstre.

Mønstre kan og gjøre at du ikke ser livet slik det er. Det dekker for sannheten i livet. Du ser kanskje ikke hvilken vei du skal. Føler du sitter fast. Og det gjør man i de mønsterne.

Mønstre kan og gi psykisk ubalanse. De påvirker de tre nedre chakra, rotchakraet, Sakralchakraet og solarplexus. Disse vil knapt gå rundt når personen har tunge mønster. Dette gir lite energi og livslyst. Livet er tungt. Chakraene spinner ikke rundt slik de skal og energien stopper.

Du kan og jobbe med deg selv og gi slipp på negative tanker ved å gi slipp på de. Fyll en ballong med alt du vil bli kvitt og send det vekk.

SANNHETENS PRIS

Å våge å være ærlig, å våge å være seg selv, våge å tale sannheten, våge å gå utenom flokken har sin pris.

Du må ikke tro at du får støtte. Ikke forvent det Hvertfall, for de fleste blir trigget av din ærlighet og din vågale fremtreden for sannhet. Trigget fordi de selv ikke våger.

Det er ikke derfor jeg gjør dette. Jeg brenner for å endre verden. Jeg brenner for å få mennesker til å se sannheten og se lyset i livet.

Jeg brenner for å hjelpe mennesker, jeg brenner for å få opp varslernes hus. Jeg vet at det ikke er gjort på en dag!

I denne verden vi lever i har sannheten sin pris. Visst finnes det mange som ser den sammen med meg. De er spredt rundt om i verden.

På min vei har jeg vært gjennom utallige utfordringer i mitt indre. Det gjelder å utfordre seg selv. Jeg har stått på kanten av stupet mange ganger. Men jeg har måttet trosse min frykt for å komme videre i min læringsprosess.

Frykt er menneskene på denne jordens største fiende. Mange har så mye frykt i seg. Media er en god fryktspreder. Så hvis vi velger å koble oss til det så er vi med på veien inn i fryktfella.

Frykten stanser alt, stanser utvikling og stanser det gode.

Vi kan bekymre oss grønne for ting som helt sikkert ikke vil skje. Eller kast de tankene og tenk at dette går bra!

Hva vil du følge? Hvordan vil du ha det? Du bestemmer hva du vil!

Hvem lar du deg lede av?

JEG HAR VALGT OG DELE MITT INNERSTE FOR Å HJELPE ANDRE

Det er mye jeg har delt på bloggen og siden jeg ikke hadde trengt. Men jeg har valgt å dele mye av meg selv. For å hjelpe andre, og jeg har ingenting å skjule. Jeg er den jeg er og det er det du ser.

Delte meninger om jeg burde stå frem som varsler på blogg og face. Hvorfor jeg gjorde det? Fordi varslere er uglesett og sett på som bråkmakere. Slik har dagens samfunn blitt! Hvis du går frem og kjemper for sannhet og rettferdighet så blir vi urokråker. Vet du! Takk meg til å være den kråka og bråkmakeren enn å godta urettferdighet. Verden er full av urettferdighet. Hvis alle tørr og si hva de mener og gå utenom den trygge flokken og dems meninger vil verden endre seg! DERFOR VISER JEG ANSIKT SOM VARSLER! For å gi varslere ett ansikt, jeg hadde strengt tatt ikke trengt det. Min sak er ikke kjent i media fra før.

Varslere skal gjemme seg, skamme seg. Jeg NEKTER!!!

Mulig at det har gjort at noen vegrer og ansette meg siden jeg ikke har fått jobb. Mange ledere nå i dag vil ha ansatte som ikke har egne meninger og følger flokken. Jeg har søkt arbeid gjennom bloggen og siden min. Jeg ønsker sterkt ett samarbeid eller å jobbe sammen med noen som jobber med evnene sine. Det er det riktige for meg. En vanlig jobb vil ikke være det riktige lenger.

Jeg har og delt av mine vonde opplevelser ellers i livet som overgrep som lager store sår. Jeg har delt mye andre ikke villet dele. Men vi må følge vår egen sannhet og det som er riktig for oss. For meg har det vært riktig. Jeg er ett ærlig oppriktig menneske med mye omsorg for andre.

JEG ER STADIG I KRIG MED MØRKET!

Ja det er min vei! Min vei på jorden er å bekjempe mørket vi mennesker har skapt. Jeg har jobbet med andre siden om dette i flere år. Tungt arbeide med mye motstand. For mørket gir seg ikke så lett.

En uke nå har jeg jobbet med en sak, den starter uskyldig, andre siden testet meg for å se om jeg klarte å se hvor mørket i jordens indre kom fra.

Jeg gir meg aldri så jeg var på saken fort jeg hadde tid, men mørket blusset opp igjen. Jeg måtte finne hovedkilden. Trodde jeg fant den, men den ble fylt opp fra ett annet sted.

Så andre siden satte meg i en slags transe natt til i går.. det er som om jeg er våken, men samtidig ikke. De førte meg ned i jorden. Da mener jeg langt ned.. jeg så en enorm kilde. En kilde hvor deler av mennesker sitter fast, fordi de har fulgt mørket. Det å sitte fast der er smertefullt. Men de hadde selv valget hva de ville følge. Vil du leve i sannhet eller løgn? Det er forskjellen. Jeg har vært usikker på om tiden er inne og fortelle hva andre siden kaller denne kilden.. men de ber meg fortelle det. Noen tror ikke helvete finnes, men det gjør det. Og den er menneskeskapt. En sort gjørme.. slim og ondskap. Som er dannet av menneskers ondskap.

Du tror meg kanskje ikke. Det er ditt valg og det er Ok. Når mennesker velger å følge mørket så havner en del av dems sjel ned i dette mørket de selv har bundet seg til. Det er grusomt nedi dødens ganger der nede. Sjeler roper og skriker av smerte. Men de hadde ett valg, det har vi alle.

Andre siden sier at tiden er inne for å fortelle mennesker at helvete finnes og er skapt av oss selv pga vår oppførsel. Når vi mennesker velger å være maktsyke, hevnsyke, egoistiske, lyve, drepe, bedra og andre onde ting havner en del av sjelen dit når de dør.

Derfor dette arbeidet med å rense jorden. For å føre menneskene i lyset. Det innebærer at hvis vi skal kunne endre jorden og ikke besudle den igjen med dette mørket må vi endre oss.

Derfor jobber vi med å få mørket vekk og vekke opp!

Derfor kom jeg til jorden for å lære å fjerne dette. For å hjelpe jorden frem.

Jeg brenner for å endre jorden. Arbeidet er viktig i jordens indre. Men også det å formidle hvordan vi må endre oss. Hvordan vi kan gjøre det bedre å leve her.

Vi kan alle endre oss, vi kan alle gjøre noe. Følger vi lyset så dra andre med deg i samme retning. Noen vil vi aldri klare å vende, men det er dems valg. Jorden og andre siden ordner selv opp i det. De sjelene som velger å ikke lytte å endre seg vil bli tilbakekalt til andre siden og må gjennom en egen læring der. Fordi vi må få jorden på rett kjøl. Alt arbeidet som er lagt ned i dette kan vi ikke kaste bort.

JEG VIL HA VARSLERNES HUS I NORGE!!

Jeg har selv vært varsler som noen av dere har fått med dere i innlegg for en tid tilbake. Jeg brenner for å endre dette. Vi må stoppe ledere som sitter på toppen og ødelegger andre mennesker. Det er ett manipulerende spill for å kontrollere ansatte. Blir mye sykdom på slike arbeidsplasser og ikke minst mange som sliter psykisk. Spillet syns ikke utenfra og bedriften kan virke bra og flott. Men baksiden er en annen.

Verneombud og tillitsvalgte fungerer ofte ikke fordi de er og ofte redde og tørr ikke annet enn å holde med ledelsen.

Rettssystemet fungerer heller ikke. Bevis blir lagt til side og det ender med at lederne vinner. De som ødelegger mennesker!

Vi får aldri stoppet dette her hvis ikke rettssystemet endres i disse saker. Det er for enkelt å være en slik ødeleggende leder i dag.

Vi trenger ett varslernes hus.. en etat evnt organisasjon som kan støtte og råde varslere.

Jeg klarer ikke gi meg i denne kampen.

Derfor på min varslernes side har jeg laget en video om mitt varslerstempel noen vil jeg skal fjerne. Det er ett stempel som forteller at jeg kjemper for rettferdighet og sannhet! Jeg fjerner det ikke!!!

Andre videoen er om at jeg ønsker varslernes hus og ett bedre rettssystem for varslerne.

Kari Breirem ( advokat og kjent varsler) har prøvd å få til ett varslernes hus. Men nei.. ble ikke hørt. I fjor fikk hun høre at varslere ikke står på dagsorden! NÅR skal varslere stå på dagsorden???? Og dette gjelder ikke bare oss som varsler. Vi er alle avhengige av ett arbeid.. veldig mange har erfart slike arbeidsplasser. Men de har sluttet uten å gå imot. Vi må endre at slike sjefer/ledere og direktører blir sittende på sine stillinger. De må ned og lære av sine handlinger, dette er ikke måten og behandle ansatte. Dette er jeg sikker på vil endre det slik at også sykemeldinger vil gå ned. Mindre sykdom på arbeidsplasser. Man jobber mot ett felles mål med positivt miljø.

VIL IKKE NORGE HA SANNHET OG RETTFERDIGHET!!!

For det er det dette handler om. Ledere på toppen som utøver makt for å kontrollere for å drive dette spillet er sterkt ødeleggende for mennesker.

Gå inn på varslernes side på Facebook. Del innlegget og bli med i kampen om ett bedre rettssystem og ett varslernes hus i Norge!

Jeg vurderer å starte underskriftkampanje for å få dette til. Den blir lagt ut på siden hvis jeg gjør det.

JEG HAR DIREKTESENDINGER PÅ SIDEN MIN

Jeg har blitt mast på av andre siden om å lage video snutter med informasjon om hva jeg driver med. Og om andre aktuelle ting. Jeg har nektet lenge, for det virket så skummelt å filme seg selv slik.

Så nå kan du gå inn på min Facebook side SKYTENGELEN og finne flere sendinger. En snakker jeg om skytsengler. En om mønstre og narkomane. Gå inn og se hvis du er nysjerrig på min læring.

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017


Line Henriksen - Skytsengelen

About

Jeg er spirituell behandler. Her på bloggen skriver jeg om mine opplevelser rundt det spirituelle og tanker om samfunnet. Besøk gjerne min facebookside, der jeg tilbyr spirituell behandling. Blant annet healing, karmabehandling, dyrebehandling, husrens, ungdomskilden og livetsnøkkel.

Kontakt

Kategorier

Arkiv

hits