juli 2016

Voldtekt og overgrep lager dype spor

Overgrep og voldtekt setter dype spor i ett menneskes sjel og sinn. I min karmalæring lærte jeg om hvordan dette legger seg som lag på lag i ett menneske. Personen som dette blir utført på blir bundet til gjerningsmannen. En tråd går mellom de.Dette lagrer seg og i menneskers krystall/akasharkivet.Mennesker som opplever slike ting føler ofte skam. At de selv var skyld i dette. Ofte later de og ...

Mot til å gå imot urettferdighet og dårlig behandling av mennesker!

Livet mitt er i stadig endring. Det handler om å tørre ta grepet å endre noe som ikke har føltes bra. På min vei har det vært tunge og tøffe utfordringer. Til tider har jeg vært så sliten at det har føltes vanskelig å leve. Det er og læring, det å finne de små gledene å klatre seg opp igjen. Jeg har endret meg. Denne veien har gjort at jeg har funnet min styrke, Å stå i min egen kraft, Å ikke b...

Gjenfødt i ny famile

Jeg har fra før skrevet om barnet jeg mistet for mange år tilbake. Jeg trodde mitt barn hadde gått over til andre siden fordi jeg så han slik. Men det viste seg å ikke være helt riktig. Min veileder kom en dag for lenge siden og sa jeg måtte slippe tak i min sønn. Jeg forsto ingenting. Jeg hadde da gjort det. Jeg hadde hatt kontakt med min sønn jevnlig i mange år.Han lå ofte ved siden av meg i ...

Karma styrer menneskene på jorden

Karma er grunnen til at jorden er som den er. Vi mennesker skapte denne Karmaen. I løpet av min 7 års læring fra andre siden lærte jeg om hvordan karma blir til og hvordan det styrer mennesker. Mange mennesker er styrt av sine karma og sine mønstere. De klarer ikke se livet slik det er. Noen har dette så tungt at de utfører handlinger som ikke gangner hverken dem selv eller andre. Eller jorden....
hits