Noen “våkner”ikke etter karmarens. Mørket lager dype mønster i noen mennesker.

Karma er ett komplisert område var i min læretid. Og det er fortsatt mye å lære fordi alle mennesker er forskjellige. De fleste “våkner”etter at jeg har renset de for tung mørk karma. Karma ligger som sort/grå seig guffe og mange lag sort eller grått over oss og det skygger for at disse menneskene ser sannheten i livet. De ser heller ikke veien sin og lytter ikke til sitt indre. De er styrt av mørket i de. Mørket gjør at disse menneskene er lave på frekvens. Dette igjen kan medføre sykdommer, plager, angst, depresjoner. Mørket skygger for dems indre lys. De menneskene jeg renser som ikke våkner selv etter rens får ofte hjelp av andre siden til å våkne. Det blir skrevet kontrakter og hvis ikke det hjelper så ble jeg vist en person som ble tatt med av to hvitkledde vise menn på andre siden for oppvåkning. Det er kun en del av dems sjel som er der på besøk for å bli veiledet. De siste karmarensene jeg har utført blir det skrevet mange kontrakter som får personene til å følge veien sin og for å “våkne”. Grunnen til at noen ikke “våkner” etter rens er at mørket har laget ett dypt mønster i de. Altså måten de oppfører seg på og veien de går. Så dette handler og om å jobbe selv for å komme på bedre veier. Snu tankene for å endre livet. Tankene våre styrer mye av vårt liv. Vi har alltid ett valg! Husk det! Jorden har mennesker med fri vilje. Du bestemmer selv dine valg og hvilken vei du vil gå, hva du vil endre i ditt liv. Jeg er en kun en behandler i regi av andre siden som kan få deg på bedre veier.

Døden.. Sjelen lever vidre

Mennesker har ofte ett tungt syn på døden. Ingen vil miste noen de er glad i. Etter min læring og min kontakt med amdre siden er såpass sterk endret jeg syn på døden. Det er ikke det at det nå ikke gjør meg noe å miste noen. Selfølgelig blir jeg knust hvis jeg mister noen jeg er veldig glad i. Jeg mistet min mor for over to år siden. Det var godt å se hun få komme til andre siden. At hun fikk slippe den syke kroppen. I tiden etter hennes død var hun mye hos meg. Men også hos andre som sto henne nær. Denne kontakten har gjort det lettere for meg. Fordi hun fortsatt var hos meg. Jeg spørr henne til råds når jeg søker svar på ting hun vet. Sjeler kan og få ting til å forsvinne. Mamma hadde en kokebok.. En skrivebok hun skrev oppskrifter i. Jeg lånte denne kokeboka. Jeg tenkte å kopiere noen oppskrifter. Kokeboka forvant.. Søkk borte.. Jeg rakk aldri kopiere noe. Jeg har lett i bøkene jeg har og. Første gangen jeg lette kom mamma.. Jeg har boken sa hun. Hvorfor? Flere vil ha den sa hun. Å? Jeg har den inntil vidre sa hun. Hørte jeg rett? Har hun den på andre siden?? Jeg tenkte hun kanskje har gjemt den ett sted i huset her.. Jeg har lett og lett. Den dukker ikke opp. Jeg har godtatt at den er borte. Mamma får selv bestemme hva hun skal med den. Jeg råder ikke over hennes vilje. Kokeboka dukker opp når den skal og der den skal. Ting dekker ikke mitt behov for at mamma ikke er her. Hun er i hjertet mitt ikke i kokeboka.

Misunnelse

På min vei hvor jeg har blitt mer og mer åpen og sensetiv i møte med mennesker. Jeg føler mye gjennom mennesker. Men selv om jeg har blitt såret av mennesker gang på gang så ser jeg alltid det gode i de. Så derfor blir jeg og såret igjen og igjen. Lærer jeg ikke? Jeg hadde en samtale med min veileder i dag. Hvorfor? Hva gjør jeg feil? Svaret var: min evne til å se det gode i mennesker blender meg for å se dems egentlige hensikter som ligger bak. Det er jo ikke slik at de personene som sårer meg mener det akkurat slik. Misunnelse er roten til mye ondt på jord. Hvorfor er mennesker så misunnelige? Er det fordi vi vil ha alt andre har? Er det om å gjøre å være best? Vet du jeg forstår det rett og slett ikke. Jeg har ikke denne følelsen i meg.. Hvis noen gjør det bra blir jeg glad på dems vegne. Ser jeg mennesker som gjør det bra og får anerkjennelse for det så rører det meg. Jeg får ikke dype misunnelige følelser om at jeg ikke unner de det. Det at noen er misunnelige på veien min og mine evner, vil jeg tilby de å gå mine sko. Jeg har grått ett hav av tårer. Jeg har hatt det så tungt mange ganger at jeg ikke har visst hvordan jeg har skulle kommet meg opp igjen. Min vei har ikke handlet om bare motgang på side og blogg. Mennesker som snakker bak ryggen min. Jeg har i mange år nå gått en tung læring via andre siden. Ingen dans på roser.. Jeg kan ikke få forklart alt om hvordan denne veien har vært, da får de lese boken min når den kommer ut når tiden er inne. Jeg har og lyspunkter på denne veien, jeg skal ikke sortmale det. Jeg forstår og at andre ikke forstår alt jeg er gjennom. Jeg skåner familie. Til tider har jeg det så tungt og ensomhetsfølelsen er enormt sterk. Mye av det jeg er gjennom kan jeg ikke dele og er spesielt og andre vil ikke forstå. Da føler jeg meg alene i hele verden. Noen ganger har jeg lurt på hvorfor jeg valgte denne vanskelige veien og livet. Det jeg ønsker meg mest i verden er venner jeg kan stole på, er ekte og som ser meg som jeg er og som ikke er misunnelige. Veien min har krevd mange venner.. Mange måtte jeg forlate fordi de ikke føltes riktig. Mange har såret meg fordi de utgir seg for å være noe de egentlig ikke er. Altså mennesker som ikke er ærlige og ekte. Jo mer sensetiv man blir jo mer viktig er det å ha noen å stole på og som er ekte rundt seg.

Finnes GUD?

Siden jeg er en spirituell behandler blir jeg noen ganger spurt om jeg tror på GUD. Jeg vet om åndelige mennesker som ikke tror på GUD. Så det er ikke slik at man må tro for å være en behandler eller å være klarsynt. For meg har jeg alltid visst at det var noe mer der.. Ja en slags GUD. Siden jeg selv ikke var bevisst mine evner før de vekket meg så ble det mye og forstå på kort tid. Ja jeg snakker med GUD hver dag. I kampen om jorden og mørket er samarbeidet tett med GUD og andre siden. Noen vil nok tro jeg er sprø. Men det de får tro hva de vil. Det har de rett til. Alle er vi en bit av energien GUD. Så vi er alle fra samme sted, Samme energi. Det er vanskelig for mange å tro at han finnes. Fordi de ikke kan se han. Jeg forstår det, vi mennesker er i denne fysiske verden opptatt av alt som finnes er fysiskt og vi må kunne ta på det og se for at vi skal tro det finnes. Det finnes veldig mye som vi ikke kan se. Uendelig mange dimensjoner med levende vesen. Og de fleste er fanget i denne bobla hvor vi tror at bare vi i denne dimensjonen finnes. Mange tenker og at man er dypt kristen hvis mam tror på GUD. Det er jeg ikke, GUD har selv fortalt meg at bibelen er gjort om mange ganger av makt mennesker. Mye i bibelen tilhører ikke sannheten. Den virkelige bibelen ligger gjemt ett sted. Jeg har hatt mine tanker om å melde meg ut av kirken. Jeg er ikke enig i denne omgjorte bibelen. Gud ville menneskene skulle lage kirker for å føle seg nær han. Derfor er alltid kirker bygget med spisse spir.. Det har en kraft. Bygget blir fylt med GUDS energi. Slik kunne vi føle nærhet. Hvordan hver enkelt velger å se han har ingen betyding. Relgion er opphav til mye uroligheter på jorda. Igjen er det vi mennesker som lager våre egne makt relgioner. De stemmer ikke med noens virkelige GUD. GUD vil ikke ha makt, han vil at hvert menneske skal leve i fred med seg selv og andre. GUD er kjærlighet som vi alle er en del av. Selv om det i verden ikke akkurat ser slik ut. Det er fordi vi mennesker har vært for maktlystne, vi har mistet oss selv.. Vi lytter ikke til vårt indre. Det er fortsatt sett rart på når noen sier de tror på GUD. Noe som burde vært noe av det mest naturlige i verden. Verden er i stor endring. Mange mennesker endret sitt liv nå i takt med jorda.

Går verden amok?

Går verden amok? Det er terrorhandlinger og uroligheter på jorden nå. Hvorfor? I mitt arbeide sammen med andre siden om en lyserer jord ligger svaret. Vi har jobbet og jobbet for å drive vekk mørke. Vi har kommet langt. Hvordan reagerer resten av mørket da? Jo det føler seg truet. Mørket er drama og spre frykt for å trykke mennesker ned. Føler mennesker frykt vet du hva som skjer da? Vi mister dømmekraften, generelt den gode kraften i oss, vi synker i frekvens hvor lavere mørke energier styrer, dermed tiltrekker vi oss det. Mørket elsker å skremme. Slik får det mer makt.. Selv om jeg vet og har lært dette måtte jeg spørre mine veiledere om uroen på jorden nå. Det er ett spill fra mørke krefter. Jeg har opplevd dette i rens av mørket selv, at når jeg nesten har renset ett sted ferdig feks så braser mørket seg opp og lager skremsler og kan forme seg til siluetter som skal skremme vettet av meg. Men det virker ikke. Jeg vet hva de er i stand til. Grunnen til at de gjør det at fort jeg blir redd mister jeg og min kraft og evne til å bekjempe de. Dette vet mørket. Mørket er menneskeskapt negativ energi.. Gammel energi. Det blir dannet når mennesker er onde. Feks ved drap, krig og handlinger som er onde og dårlige. Derfor innholder mørket deler av menneskesjeler og derfor en intelligens. Mørket er nå så truet at mørket i mennesker gir uro i de som har en del mørke i seg. Det er sterkt truet. Vi jobber for en bedre jord.. Mørke liker ikke sannheten. Selv om jeg syns at alle mennesker fortjener ett godt liv så er dette noe som måtte skje før eller senere som ett resultat av en opprydding av mørket.. De fleste mennesker vet ikke at vi selv har skylden for at dette skjer på jorden. Dette var ikke guds vilje at mennesker skulle lide. Ja jeg tror på gud så vet du det og: ).. Vi er alle en bit av energien gud. Andre siden og gud jobber hardt for at vi mennesker på jorden skal våkne opp. Det finnes utallige brikker av mennesker på jorden i regi av gud og andre siden. Ja jeg vet det er grusomt alt som skjer.. Jeg bare håper at det roer seg og ikke krever flere liv.

Narkomane har ofte tung karma

I min læring om karma ble jeg vist narkomane med tykke karmatråder. Første gangen jeg så dette er noen år siden. Jeg var i oslo og fikk se en nedopet dame som skulle over veien, hun strevde med å komme over. Jeg fikk helt vondt av henne. Men det jeg skulle observere var en tykk tråd karma rett i ryggen hennes. Min veileder fra andre siden sa at dette var grunnen. Mange narkomane har ikke styrke til å komme seg ut av dette helvete. De prøver gang på gang, men faller tilbake. Det jeg har lært er grunnen til at mange blir avhengige er at de har ofte en uro og angst i seg. forårsaket av dems karma. Det kan også være flere forbannelser som ligger over de av mørke mennesker. Som feks foreldre eller venner har lagt på de. Denne Karmaen trykker også mennesker ned, det blir en flukt fra hverdagen og ruse seg. Karmaen fører de i feil retning. Vi sier ofte at alle mennesker har ett valg. Og det er jo rett. Men når du er fanget i ditt forrige livs karma er det ikke enkelt. Ikke døm disse menneskene. De kjemper en kamp vi ikke forstår. Når de blir renset og karmatråder blir klippet vil lyset slippe mer til i de. De vil finne kraften i seg og ha styrke til å komme ut av dette. En gang i en rens av en som hadde falt i rusens felle skulle jeg jorde han gang Nr 2.. Da drar jeg kundene ned i jordens indre. Men vi gikk ikke ned, vi for oppover og vups var vi oppe hos Gud. Der lå en kontrakt til kunden om å skrive under å få lov å starte på nytt. Etterpå så jeg kunden gå gjennom døren med flommende lys og la igjen mørket. Slik kan de igjen få lov å leve i frihet uten karma og rus. Det finnes håp!

Sensetiv ensom sjel

Ensomheten har tynget meg mange ganger på denne veien. Som ett friskt nyutsprunget blad falt jeg ned til jorden. I ett hav av mørke. Jeg har levd på jorden i utallige liv, jeg har lært det jeg skal her. Men kom ned hit for en oppgave. Jeg har lært meg selv og kjenne. Jeg har mer styrke enn jeg ville trodd. Veien startet for 7 år siden ca. Da alt ramlet i hodet på meg. Jeg har nå alltid hatt disse evnene, men ikke forstått de. Jeg har til tider hatt det så tøfft at det har blitt helt mørkt. I slike stunder har jeg nermest blitt skremt av at det går. Jeg føle jeg er ett posetivt menneske. Vil se lyst på det meste uansett hvor mørkt det er. Men når disse visdomsfjellene har blitt brattere og brattere har jeg slitt med å komme meg opp. Jeg har klart det hver gang. Veien min har lært meg så uendelig mye. Noen ganger skulle jeg ønske jeg ikke følte så mye gjennom mennesker. Evnene har gjennom disse årene blitt sterkere hele tiden. I første tiden da jeg “våknet” viste andre siden meg at jeg kunne høre andres tanker. Jeg husker jeg var ny på facebook. Jeg tittet på ett bilde av noen og en stemme snakket tydelig i hodet mitt, ikke til meg.. Men det var noe denne personen var irritert på. Jeg ble helt forfjamset og klappet sammen hele pc’en og la den fra meg. Hva var dette? Senere har det gjentatt seg. Jeg styrer det ikke. Jeg er ikke ” pålogget” hele tiden. Ikke i det hele tatt. Men det kommer ikke alltid som klar stemme i hodet mitt. Men som en sterk følelse og setninger. Jeg kan feks ha sagt noe til noen som jeg ikke vil skal vidre. Jeg kan da og få bilder og få inn at personen forteller dette vidre. Jeg har brent meg mye. I min læring om mennesker har jeg til tider mistet troen på at noen er ærlige. Hvorfor må vi lyve, hvorfor må vi være falske og bruke andre for å oppnå noe? Har alltid mennesker en baktanke når de liksom vil deg godt. Jeg slipper ikke hvem som helst innpå meg. Jeg åpner ingen dør for nært vennskap før jeg er sikker på hva jeg føler. Jeg vil tro det beste om mennesker for jeg liker mennesker og jeg vet det finnes noe godt i alle. Bare at mange sliter med å leve etter sannheten i dems hjerter. Men dette er en del av min vei og hjelpe å få mennesker til å se sannheten. Hjelpe de å finne seg selv. Jeg måtte denne veien for å se hvorfor mennesker gjør som de gjør og selv bli såret for å kjenne og forstå. Jeg har fortsatt en lang vei foran meg. En ensom vei jeg går. Men med lyset er jeg egentlig ikke ensom. Det er veien og læringen som gjør meg ensom. Det å komme til denne jorden som lå i ett hav av mørke da jeg kom ned hit var ikke enkelt. Jeg har levd i lang tid på en annen planet som ligner jorden. Men vi behandler den som den skal og den er mye mer frodig og vakker.. Ikke minst er planeten lys. Jeg jobber for lyset og for en ny jord. Jeg er ikke alene, vi er flere.